lg_home.gif (3905 bytes)

duchovní principy

 

lg_eng2.gif (2255 bytes)

Duchovní princip je forma stvoření komunikačních a charakterových principů, má vizuální symbolickou podobu. Křest je dobrovolné přijetí duchovních principů do lidského ega a tím vytvoření základu charakteru a schopností osobnosti..  VIDEO 17MB   6,2 MB

POSTUP: duchovní principy zde byly k dispozici ještě před hmotou jako základ osobních vlastností a odlišení ega bytosti. Dříve nebyly duchovní principy zcela k dispozici, protože obsahovaly principy chybné a nebezpečné. Nyní, po vytřídění, jsou všem bytostem k dispozici. První, základní skupina, obsahuje principy, které by měl mít každý člověk. Druhá a třetí skupina jsou principy talentové, volitelné, pro odlišení osobnosti, ty se přijímají na základě osobní volby nebo potřeby. Principy ve 4. skupině jsou spojeny se životním posláním a ve skupině 5. jsou principy pro službu v oblasti osudové a magie.
Přijetí duchovního principu se nazývá křest a dříve to prováděl mág "Křtitel", "Baptista". Po změně se může každý pokřtít sám. Zde si vyberte duchovní princip podle svého zájmu a vizualizujte si ho a svoji představu si vložte do těla do oblasti mezi krkem a pohlavím. Kdo se orientuje v čakrách, může si příslušný duchovní princip vložit přímo do příslušné čakry.

1. základní křest pro nový věk a pro všechny obsahuje čtyři principy:
1) planoucí srdce lásky
2) zelená ratolest dobré vůle dohody a smíru  umožňuje prožívat lásku a pohodu,
jednat v dobré vůli a využívat pozitivní energie.
3a) falus mužského principu pro schopnost sexuálního jednání a využívání a předávání sexuální energie nebo
3b) vulva ženského principu, přirozené sexuality, aby nám bylo dobře v inkarnaci, lze však mít oba principy, vede to k bisexualitě a je jedno, do kterého pohlaví se narodí.
4) sova (antické) moudrosti, abychom jednali rozumně

další principy závisí na osobní volbě a potřebě vytvoření schopností člověka:

2. skupina, principy běžné
zlatý řetěz kauzální kontinuity pro schopnost systémového poznání.
váhy spravedlnosti a správného hodnocení,   důležitý princip dá tuto schopnost
tanečník pohybového nadání,   talent taneční
kytara hudebnosti,  talent hudební, populární hudba
klavír hudebnosti,   talent hudební, klasická hudba
balíček peněz pro investice a podnikání pro všechny podnikatele a živnostníky
malířská paleta výtvarných schopností,  pro výtvarný talent
kotlík čarodějství a spiritismu abychom byli schopni akceptovat a využívat duchovní svět
květina kopretina krásy pro fyzickou krásu těla
slavík zpěvu,   talent hudební, populární hudba
černá krabička, mikroprocesor, znalost práce s počítačem a umělou inteligencí
gesto odmítnutí,  pro schopnost odmítnout nevhodné a zlé, základní prvek obrany zájmů
karty věštěctví  pro schopnosti věštce a věštkyně
beránek trpělivosti pro zklidnění agresívní a arogantní povahy
kniha moudrosti pro znalost a učenost s cílem profesní zdatnosti.
slavík hudebnosti, pro úspěch v populární hudbě jako zpěvák a skladatel

pluh pracovitosti,  pro všechny osoby, které mají problém s pracovitostí
grimasa rozkoše,  kdo chce prožívat rozkoše a působit rozkoš druhým
děťátko plodnosti,  vyvolá nebo posílí mateřský cit a touhu po dítěti
měšec s mincemi životního stylu, pro radost ze života a schopnost rozvoje životního stylu
podvazky promiskuity a náboženské svobody,  k prožití pocitu svobody a osvobození
pyramida spirituální energie, aby bylo stále dost životní energie, pro léčitele a maséry
volant schopností řidiče
pluh pracovitosti pro schopnost usilovné a cílevědomé práce
kuchařská čepice a vařečka pro schopnost vaření a lásky k vaření
pytlík s moukou správné hospodyňky
magnet ve tvaru podkovy - vytáhne cokoli odkudkoli
kotva se třemi rameny pro ukotvení
sextant pro orientaci v prostoru i problémech
ježek v kleci pro zkomplikování situace
malovaný hrníček pro rodinnou pohodu

3. skupina, méně obvyklé
prsteny věrnosti, dva spojení prsteny pro partnerskou a duchovní věrnost
meč boje a trestu, přidělení principu předchází boží soud k prosazení práva
kolo osudu,  pro osudové síly
jablko vládce území,   duchovní symbol vlády na území
orel svobody,  symbol svobody, nevázanosti, alternativy a vlastní cesty
okno otevřenosti, pro schopnost komunikace a práce s lidmi
věstonická Venuše magie sexu,
k prožití sexuální extáze
klasy plodnosti,  pro lepší úrodu v přírodě
blesky vlivu, dají schopnost zabít ducha
televize mediální moci, pro filmové a televizní tvůrce
rukavice výzvy, kdo chce v konfliktu měnit situaci
hvězda programu, dá schopnost vytvoření kultovního programu a rituálu
kabátek převleku, umožní změnit image, vystupování na veřejnosti
voda zapomnění jednorázové užití pro zapomnění stresující zkušenosti
ovce trpělivosti,  princip pro uklidnění a zklidnění až k apatii a rezignaci
zlatý grál sounáležitosti, malý pohár jako dar pro souvěrce
zlaté rouno poznání, princip k pochopení teorie, katecheze a podstaty ideologie.      
rolničky veselí, pro ty, kdo chtějí bavit druhé i sebe, pro baviče a herce.
gordický uzel (klubíčko) pověření, pro správce propletenosti moci, neaktuální?
spirála duchovního růstu, pro osoby usilující o duchovní růst
ohnivý meč moci, pro osudové síly
zlatý klíč důvěry a řešení,   jde o klíč pověření k nějakému úkolu, delegace moci
osudí osudu,  pro pověření osudových sil
pohár veselí,  pro lidi s depresí, aby se družili a radovali ze života
žejdlík umělecké nevázanosti (bohémství), pro svobodný a nevázaný životní styl
zlatý peníz rozhodnutí,
  pro nerozhodné, dá schopnost hodnotové analýzy
tužka automatického psaní, pro spisovatele a autory psaného textu
pohár vědění s červíkem pochybnosti,   pro vědce a vynálezce
maska se spokojeným výrazem libida,   odstraňuje psychický bezdůvodný neklid
kolečko tolerance,  v podobě kroužku na klíče pro netolerantní osoby
lyra hudebnosti,
  pro hudební talent
modrý šátek důvěry, pro osoby bezdůvodně nedůvěřivé
obrázek erotické fantazie, probudí erotickou fantazii
prostý kříž pro volbu jediné cesty, podobně jako hvězda programu
lotosový květ harmonie, pro duchovně orientované osoby
most spojení a zprostředkování, dá schopnost usmiřování a uzavírání smlouvy
rudá růže lásky, pro ty, kteří chtějí prožívat lásku a zamilovanost
jablko pokušení, volby a sváru, pro osoby neschopné se prosadit
chryzantéma naděje,
naději nikdo nesmí brát, je to kosmický zákon
modré světlo vzdálení a oddělení,   pro osoby prožívající psychické ohrožení
lilie nevinnosti a oddanosti, vytvoří tou mít se všemi dobré vztahy
bubínek s paličkami životního stylu, kdo chce provokovat svým životním stylem
stříbrná tabatěrka seriózního vystupování, pro vyšší životní styl
kompas orientace vytvoří schopnost orientace
kadidlo očisty duchovního prostředí,
vůně kadidla vystrnadí jinověrné bytosti
myrha léčitelských schopností, pro léčitele-diagnostiky
zlato osobního vlivu malá zlatá cihlička pro vytvoření vlastností potřebných pro funkci
červenobílá stužku sociálního cítění (socialistů). pro osoby s potřebou sociálního cítění
kulatý ježek pochybnosti, pro zrušení nekritické posedlosti
jablíčko erotického pokušení,
  princip pro sexuální pracovnice
šeřík vděčnosti, forma duchovního poděkování, mění se v osobní kredit
tanečník pohybové a taneční schopnosti
lyra hudebnosti hudební invence
kompas orientace
zlaté tele dosažení uspokojení, splnění cílů a nalezení vlastních životních hodnot
žebřík kariéry vytváří zájem o kariérní růst na základě osobních dispozic
bičík schopnosti donucení
roh hojnosti pro sociální zajištění
adaptér pro mobil zajištění energie pro úspěšné dokončení záměru

předchozí principy jsou všem k dispozici.

4. skupina, tyto principy přiděluje vyšší moc pro životní poslání
v oblasti duchovní pro službu šamana a čarodějky:
oko jasnozření  pro vizionáře
uši jasnoslyšení,  pro telepatické schopnosti
pohár věčného života,   pozvání do tvůrčí duchovní oblasti
zlatá mřížka řádu systému a pravdy
dýka ve stříbrném pouzdře obracející okultní útok
křišťálová koule znalosti budoucnosti, pro věštce a mágy
diamant čistoty a pevnosti, pro osobní rozvoj a duchovní růst
meč boje a trestu
věž magické moci
bílá orchidej smyslnosti a rozkoše
roh hojnosti pro vyšší životní styl
tygr síly a energie
ruka znalosti čtení z ruky, chiromantie
delekohled deja vu
meč exkalibr v pochvě boje a prosazení vlastního zájmu
lotosový květ zvláštní osobní energie a charisma
zlatá mřížka řádu, systému a pravdy, abychom  při svém jednání dokázali systémově jednat.
dýka která obrací útok pro schopnost bránit se útokům a účelně argumentovat,

5. skupina, služba v oblasti magie:
královská koruna osobní moci  pro proroky a filozofy
koruna moci pro avatáry a dominátory
spalující oheň božího soudu a schopnosti zabít ducha
holubice s ratolestí pro schopnost křtít, vkládání principů do ega
magická hůlka pro nasměrování energie