lg__texty.gif (1133 bytes) literatura
iko-principy.gif (5759 bytes)

Pavel Němec
Kniha pojmů
18

086. Hmota
Hmota je všude kolem nás, jsme naštěstí obklopeni hmotou a naštěstí s ní
nejsou problémy, takže se jí nemusíme zabývat. Hmota nám může být příkladem
tvůrčí geniality a důkazem, že i ty nejsložitější záležitosti, pokud mají
pevný řád, neměnné zákony a dávají vše potřebné pro stavbu dalších systémů,
stanou se bezkonfliktním základem pro další tvořivou činnost.
Hmotu a její zákony stvořil bůh Absolutno a aby hmota byla taková, jakou ji
známe dnes, musel stanovit 42 fyzikálních konstant s přesností na 12 platných
míst. Navíc jeden jediný prvek svojí schopností řetězení dává možnost
vytvoření celého světa hmotných bytostí, přírody i člověka. Tím prvkem je
uhlík a sloučeninami uhlíku se zabývá organická chemie.
Hmota kolem nás je složena asi z devadesáti prvků, ale mezi procentním
obsahem je velký rozdíl. Nejvíce je kyslíku, křemíku, vodíku, vápníku,
uhlíku a mnohé prvky známe jen ze systémového uspořádání tabulky prvků.
Hmota je ve své podstatě formou energie, jde o vibrace elektromagnetického
vlnění. Atomy se spolu vzájemně spojují podle počtu elektronu schopných
sdílení s atomy jiného prvku na svém okraji. Spojit se mohou do sloučenin
všechny prvky kromě inertních plynů. Různých sloučenin uhlíku mohou být
miliony, všechny ostatní prvky dohromady tvoří ve svých kombinacích pouze
desetitisíce sloučenin. Mějme tedy úctu i ke hmotě.
Hmota je pro nás životně důležitá. Především je nezničitelná. Abychom mohli
hmotu zničit, museli bychom k ní najít antihmotu se kterou by se hmota
spojila a zanikla s uvolněním nepředstavitelně vysoké energie.
Všechny tyto úvahy mají jen malý praktický význam. Musíme však vědět, že
hmota má mnoho podob a slouží ke všem lidským účelům. Nejlépe musí znát
hmotu řemeslník, například truhlář nebo řezbář musí poznat vlastnosti
dřeva, materiálu, ze kterého bude tvořit.
Chcete-li hmotu studovat, budete se věnovat fyzice a chemii. Proniknout do
těchto oborů vyžaduje velkou inteligenci a velkou píli.

087. Sen
Přiznám se, že velmi rád spím, snad proto, že mívám pěkné a zajímavé sny.
Sny jsou duševní představy, konstrukce mozku v útlumu. Sny jsou mám každému
vlastní a podle snů pozná zkušený vykladač naše ego, naše představy,
prožitky, vlastnosti i nejbližší osud.
Nemívám věštecké sny, mnozí lidé je však mají. Věštecké sny se od těch
obyčejných nevěšteckých poznají podle toho, že na každého silně zapůsobí,
každý ví, že se sen má naplnit a ví také, že sny žádají změnou chování
změnu osudu. Věštecké sny nás obvykle před něčím varují a k něčemu vybízejí.
Z toho lze usoudit, že do snu nám vstupují duchovní bytosti a sen moderují.
Spolu se snovými bytostmi prožívám nové příběhy, ve mnohém se odlišují
od reálného života, ale staví na stejných principech jako reálný život.
Proto to, co prožiji ve snu mne poučí stejně, jako to, co bych prožil
v realitě.
Mám takovou představu, že podobné vjemy, jaké mám ve snu, budu mít i po
tělesné smrti, snad jen s tím rozdílem, že budou živější. Když jsem měl
velmi živé sny, ráno jsem se budil nevyspalý. Takže nic nenamítám proti
tomu, když své sny zaspím, málokteré si pamatuji, pokud se náhle nevzbudím
a vzpomínku na sen si tak nezachovám.
Sny také reagují na zdravotní stav. Nepříjemné sny o hadech, špinavé vodě
nebo ohni jsou vždy signálem vnitřního napětí, které se pak obvykle
promění v nemoc těla.
Ve svých snech se často setkávám s neznámými bytostmi, jsou klidné, ale
zvláštním způsobem roztoužené a vyhledávající kontakt. Proto si myslím,
že to jsou bytosti z barda, tedy bytosti duchovní.
Otázkou snů se zabývá psychologie a výklady snů najdeme ve snářích.
Ne všichni však výklad potřebují, protože sny bývají tak reálné, že hned
víme, o co šlo a jaké poučení si ze snu máme vzít.

088. Model
Tvůrčí lidé mají představy a ty převádějí do reality. Převedená představa
do reality se nazývá model. Obvykle mluvíme o nových modelech, módních
modelech a průmyslových modelech. Některé ženy mohou stát modelem malíři
nebo sochaři, který pak realitu převádí do umělecké podoby.
Nový nebo módní model se týká obvykle oblečení. Módní návrháři a tvůrci
převedou do reality své tvůrčí představy tím, že ušijí nové šaty. Takové
nové šaty pak v celých kolekcích předvádějí na módních přehlídkách, lidé
jim tleskají a nové modely si objednávají pro své obchody. Někdy si je
vyfotografují a napodobí, čímž se stanou zloději myšlenky. To jim projde
tehdy, když se modelem nechají pouze inspirovat a ušijí jen něco podobného,
nikoli stejného. Módní návrháři bývají velmi známí, stejně jako velcí
umělci, protože oblékají bohaté ženy. My obyčejní lidé se pak o jejich
proslulosti dozvíme když je někdo zabije, jako například pana Versaceho.
Modely oblečení na přehlídkách předvádějí manekýnky, které musí mít své
tělesné proporce v daných formách podle představ společnosti o ženské kráse.
Průmyslové modely se nazývají také prototypy a ukazují zcela jednoznačně
jaké mají vlastnosti a jak jsou funkční, což by nikdo pouze z plánu určit
nedokázal. Průmyslové modely se pak zapisují podobně jako patenty a jsou
chráněny před napodobením. Tyto prototypy se pak zkouší, testují a po
osvědčení se stanou předlohou pro sériovou výrobu.
Mnoho uměleckých děl zobrazuje lidi, především ženy. Myslím si, že je to
správné, však ženu považuji za nejkrásnější přírodní výtvor. Umělci mají
jistě velkou fantazii, ale přesto jim pomůže, když se mohou inspirovat
skutečnou postavou. Člověk, který stojí malíři nebo sochaři modelem, musí
být trpělivý a vytrvalý a nesmí se moc pohybovat, aby umělec viděl stále to
samé.
Rozšířenou zájmovou činností je i modelářství. Je to taková hra na tvůrčí
práci při které modelář získává mnoho zručnosti. Modeláři staví zmenšené
dopravní prostředky, auta, letadla, lodě a jiné. Za modelářství můžeme
považovat také výrobu draků, píšťalek a jiných tradičních výrobků dětí
a mládeže. Takové modelářství si zaslouží naši samozřejmou podporu.

089. Spěch
Naše doba nás nutí splnit mnoho povinností a dává nám na to málo času. Tím
nás nutí ke spěchu. Nejlépe se ke spěchu vyjádřil Jan Ámos Komenský, když
řekl, že "každý spěch pouze pro hovado dobrý jest". Nevím, kde bychom
označili spěch jako žádoucí a dobrý jev. Jistě, tam, kde jde o záchranu
života nebo majetku, je spěch na místě. Však proto sanitky a hasiči mají
přednost v jízdě a používají signály pro zastavení dopravy. Ale to nejsou
akce z běžného života, to jsou krize.
V běžném životě se nehodí spěchat. Například při sexu je spěch zcela
nežádoucí. Při hře se také nespěchá. Nevyplatí se spěchat v dopravě.
Každý spěch vyžaduje zvýšené úsilí a vzbuzuje napětí, které do krve vyplavuje
adrenalin. Jsme podráždění, neklidní zejména pokud nás cokoli zdržuje.
Na spěch doplácíme svým zdravím. Odmítneme proto každou činnost spojenou
se spěchem a pokud odmítnout nejde, necháme si svůj spěch ocenit jako
každou činnost která poškozuje zdraví.
Dnešní doba je uspěchaná. Já naštěstí spěchat nemusím. Kdo nám ten spěch
vnucuje? Musíme stihnout mnoho věcí v termínu i před ním. Za jak dlouho
seženeš cihly? Za týden? Máš na to tři dny. Za jak dlouho stihneš přečíst
můj článek? Za tři dny? Máš na to půl dne. Je to jakási forma šikany
vzbuzující negativní emoce, především vzrušení. Do háje s tím. Na našem
spěchu pak někdo vydělává těžké peníze.
Práce na stroji v továrně je normována. Stíháš? Dostaneš zaplaceno. Nestíháš?
Dostaneš mnohem méně. Přitom každou normu je nutné plnit se spěchem.
Děláš nad normu? Chceš si vydělat více? Normu zpevníme. Dělníci si závazkem
zpevní normu, dechovka zahraje, slávy plno. Jak jsem chytrý, připustí si
ředitel a vyhlásí soutěž v natírání plotu, kdo víc, kdo rychleji, vítěz
dostane diplom a pětikorunu a podle jeho soutěžního výkonu se pak zpevní
normy a ušetří se miliony.
A spěch ve sportu? Tam má především své místo. Právě sport silně souvisí
s emocemi, které pak si fanouškové načerpají jako novou energii,
aby zase měli z čeho žít. I to je jedním z důvodu, proč se tolik peněz
a pozornosti věnuje vrcholovému sportu.

090. Norma
Procházíme se světem a vůbec nám nepřijde, kolik věcí kolem nás je naprosto
stejných a kolik odlišných. V přírodě i společnosti najdeme mnoho stejného
i mnoho odlišného. Skály, kopce, řeky a krajiny se velmi liší, podle
fotky poznáme známý kraj, známé město, známou stavbu. Strom podle obrázku
bychom asi nenašli, stromy jsou si hodně podobné, především jehličnaté.
Podle fotografie šroubku bychom vůbec nevěděli, o který konkrétní šroubek
se jedná, ty jsou si skutečně zcela podobné.
Skoro stejné jsou i všechny husy, kachny, slepice, sloupy u silnice,
rohlíky, umývadla, dveře, tramvaje, sekery a hlavně konstrukční materiál
jako hřebíky, nýty a šrouby.
Představte si, že by každá žárovka byla jiná. Koupíte si lampu a vložíte
žárovku. Žárovka svítí, ale má mnohem menší životnost než lampa. Jednou
se vlákno přepálí a tak zajdeme do obchodu a koupíme žárovku novou. Však
jsou všechny žárovky vyrobené podle normy a tak můžeme jich vyměnit mnoho,
než lampa přestane sloužit. Kdyby norma nebyla, žárovky by byly každá jiná
a tak by je nebylo možné měnit, musela by se vždy koupit nová lampa.
Jak praktické, ať žijí normy.
Na druhou stranu mohou stejné věci komplikovat život. Například na vojně
mají všichni vojáci stejné boty. Pokud si je postaví vedle sebe do police
a pak jeden zapomene, kam si je dal, vezme si jiné a je malér hned.
Nakonec pro vojáka s velikostí nohy třicet zbudou boty velikosti dvacet.
Proto si věci označujeme třeba podpisem, aby jsme je odlišili a měli stále
ty své. Na své auto pověsíme plyšového medvídka, nalepíme samolepku, jen
aby se lišilo od aut jiných. Pokoj na internátě vyzdobíme obrázkem nebo
svým talismanem, jen aby byl pokoj náš.
Někdy zkrátka potřebujeme věci stejné a použijeme normu, jiné odlišné
a od normy upustíme.